Közérdekű adatok

Szervezeti, személyzeti adatok

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervek

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: SZPI) a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt álló társaság. A tulajdonosi joggyakorlónak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: infótörvény) 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatai az alábbiak:

Hivatalos név

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium 

Székhelye

1054 Budapest, Akadémia utca 3.

Központi telefonszáma

 Fetöltés alatt

Központi telefax

 Fetöltés alatt

Postacíme

1358 Budapest, Pf. 19.

Elektronikus levélcíme

Fetöltés alatt

Honlap

https://kormany.hu/teruletfejlesztesi-miniszter/elerhetosegek

Ügyfélfogadás rendje

Nincs adat

 

A Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságról szóló 197/2018. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SZPI kormányrendelet) 9-10-11.§-ai alapján a Társasággal összefüggő kormányzati feladatokat az innovációs és technológiai miniszter mint az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter látta el.  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a alapján 2021. január 1. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja. 

2024. január 1. napjától a közigazgatási és területfejlesztési miniszter 1/2024. (I. 4.) KTM utasítása alapján a Társaság tulajdonosi joggyakorlója a  Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium.

 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el a 2014-2020 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz pénzügyi alapok egyes, határon átnyúló együttműködési programjainak végrehajtási intézményrendszeréről szóló 238/2015. (IX. 4.) Korm. rendelet alapján kijelölt, továbbá a Külgazdasági és Külügyminisztérium Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság mint irányító hatóság és nemzeti hatóság által delegált feladatokat az alábbi programok vonatkozásában:

 • Interreg V-A Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program,
 • Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program,
 • Interreg V–A Románia–Magyarország Együttműködési Program,
 • Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program,
 • Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program,
 • Interreg-IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program,
 • Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENI Határon Átnyúló Együttműködési Program.

Az infótörvény 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatok az alábbiak:

Hivatalos név

Külgazdasági és Külügyminisztérium, Regionális és Határ Menti Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkárság

Székhelye

1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Központi telefonszáma

+36-1-458-1000

Központi telefax

+36-1-212-5918

Postacíme

1027 Budapest, Bem rakpart 47.

Elektronikus levélcíme

kozkapcsolat@mfa.gov.hu

Honlap

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium

Ügyfélfogadás rendje

Nincs adat

 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm.rendelet alapján kijelölt, továbbá a Pénzügyminisztérium Versenyképességért és Területi Tervezésért Felelős Helyettes Államtitkárság mint irányító hatóság és nemzeti hatóság által delegált feladatokat az alábbi programok vonatkozásában:

 • Duna Transznacionális Program,
 • Interreg CENTRAL EUROPE transznacionális együttműködési program,
 • INTERREG EUROPE interregionális együttműködési program.

Az infótörvény 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatok az alábbiak:

Hivatalos név

Pénzügyminisztérium

Székhelye

1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Központi telefonszáma

+36 (1) 795 1400

Központi telefax

+36 (1) 795 0716

Postacíme

1369 Budapest Pf.: 481.

Elektronikus levélcíme

ugyfelszolgalat@pm.gov.hu

Honlap

https://kormany.hu/penzugyminiszterium

Ügyfélfogadás rendje

Kedd: 9.00 – 11.00; Csütörtök: 9.00 – 11.00


A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el a 2014–2020 programozási időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII. 12.) Korm.rendelet alapján kijelölt, valamint a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársággal fennálló Támogatási Szerződésben foglalt feladatot az alábbi program vonatkozásában:

 • Urbact III interregionális együttműködési program.

Az infótörvény 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatok az alábbiak:

Hivatalos név

Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság

Székhelye

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Központi telefonszáma

+36/1/795-5000

Központi telefax

+36-1-795-0381

Postacíme

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Elektronikus levélcíme

erkeztetok@me.gov.hu

Honlap

www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Ügyfélfogadás rendje

Nincs adat

 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el a Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtási rendjéről szóló 237/2008. (IX. 26.), továbbá az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjéről szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendeletek alapján kijelölt, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium Tervezésért és Nemzetközi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársággal fennálló Támogatási Szerződésekben foglalt feladatokat az alábbi programok vonatkozásában:

 • Svájci-Magyar Együttműködési Program,
 • EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok,
 • Európai Uniós előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 536/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a alapján 2021. január 1. napjától a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja. 


Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok feladattal kapcsolatban az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 121/2021. (III. 10.) Korm. rendelet, 13. §-a szerint, a Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja felelősségi körébe utalja – többek között – az ellenőrzési feladatokat.

Az infótörvény 1. sz. melléklete I.11. pontja szerinti adatok az alábbiak:

Hivatalos név

Miniszterelnökség

Székhelye

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Központi telefonszáma

+36/1/795-5000

Központi telefax

+36-1-795-0381

Postacíme

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

Elektronikus levélcíme

erkeztetok@me.gov.hu

Honlap

www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg

Ügyfélfogadás rendje

Nincs adat                                                                                                                                         

 

A felügyelt költségvetési szervek

Nincs az SZPI irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Kapcsolat, szervezet, vezetők

Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített cégnév: Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.)

Elérhetőségek

Központi telefonszám: +36 1 327 0830
Székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.
Postacím: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.
Központi telefax: +36 1 327 0833
Központi e-mail: info@szechenyiprogramiroda.hu
Honlap:  www.szpi.hu
Sajtókapcsolat telefonszáma: +36 1 327 0830
Sajtókapcsolat e-mail: sajto@szpi.hu
Ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. nem tart fenn ügyélszolgálati irodát.

Ügyfélfogadás rendje:                              Nem releváns

Szervezeti ábra megtekintése

A szerv vezetői és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve és elérhetősége

SZMSZ

Testületi szerv adatai: Az SZPI nem testületi szerv.

Gazdálkodó szervezetek

A SZPI többségi tulajdonában gazdálkodó szervezet nem áll, részvételével 2018. június 26. napja óta gazdálkodó szervezet nem működik.

Közalapítványok

Nincs az SZPI által alapított közalapítvány.

Lapok

Nincs az SZPI által alapított lap.

Költségvetési szervek

Nincs az SZPI által alapított költségvetési szerv.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv nyilvántartásai

     Feltöltés alatt

Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Az SZPI hatósági ügyeket nem intéz.

Közszolgáltatások

Az SZPI - feladatai ellátásán túl - nem finanszíroz a költségvetéséből közszolgáltatást.

Nyilvános kiadványok

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. 2019. október 4. napja óta az alábbi nyilvános kiadványokat jelenteti meg:

Nyilvános kiadvány címe:

SZPI Hírlevél

Nyilvános kiadvány témája:

Európai uniós vonatkozású fejlemények, a hazai ágazati operatív programokkal összefüggő friss információk, jó gyakorlatok, közelgő események, a határ menti, transznacionális és interregionális együttműködési programok aktualitásai, valamint a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tevékenységével összefüggő tudnivalók.

Hozzáférés módja a nyilvános kiadványhoz:

Feliratkozók számára küldött hiperlinkre kattintással.

Nyilvános kiadvány költségtérítésének mértéke:

A kiadvány ingyenes.

Döntéshozatal, ülések

Az SZPI nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések.

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Az SZPI nem testületi formában működik, így nincsenek testületi ülések, döntések, éppen ezért nincsenek testületi előterjesztések, illetve arra tett észrevételek sem. Az SZPI egyebekben nem készít jogszabálytervezeteket és koncepciókat.

Pályázatok

Feltöltés alatt.

Hirdetmények

Feltöltés alatt.

Közzétételi listák

Különös közzétételi listák:

2009. évi CXXII. törvény 2 § (1), (2) és (3) bekezdés szerinti közzététel 

(A közbeszerzésekről szóló törvényben előírt közzétételnek a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (CoRe) és az EKR-ben tesz eleget a  Társaság)

Az SZPI-nél nincs egyedi közzétételi lista.

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje
Közzétételi szabályzat  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Ügyvezetői Titkárság

 
Kérelem sablon a közérdekű adatok megismerésére irányuló igényhez  

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):
Postacím: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. emelet
Telefonszám: +36 1 327 0830

Telefax: +36 1 327 0833

Elektronikus levélcím: kozadat@szpi.hu

 

Az adatvédelmi tisztviselő vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
dr. Sefcsik Orsolya.
adatvedelmitisztviselo@szechenyiprogramiroda.hu
telefon: +36 1 327 0830                                                              

 

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

Az Infotv.) 71/D.  § (4) bekezdés szerinti 2023. évi jelentés

 
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
Az SZPI-nél nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.
 
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
Az SZPI-nél nincs ilyen megkötött szerződés.
 

Gazdálkodási adatok

Költségvetések, beszámolók | 2022.05.06.

Éves költségvetések

Az SZPI nem központi költségvetési szerv, így nem készít éves költségvetést.

2016.03.04.

Számviteli beszámolók

2009. évi beszámoló
2010. évi beszámoló
2011. évi beszámoló
2012. évi beszámoló
2013. évi beszámoló
2014. évi beszámoló
2015. évi beszámoló
2016. évi beszámoló
2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló

2020. évi beszámoló

2021. évi beszámoló

2022. évi beszámoló

2022.05.06.

A költségvetés végrehajtása

Az SZPI nem költségvetési szerv, így nem készít éves költségvetést.

2016.03.04

A működés törvényessége, ellenőrzések

Vizsgálatok, ellenőrzések listája közzététel dátuma

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása:

Az SZPI működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2015

Az SZPI működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2016

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2017

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 201 8

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2019

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2020

2018.10.18.


2019.04.03.


2020.06.10.


2021.05.07.

2022.01.13

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2021

 

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2022 

2023.02.23.

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. működésével, gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések listája 2023

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Jelentés

Jelentés

Jelentés

Jelentés

2024.01.25.

 

2016.08.03.

2020.06.10.

2022.01.13.

2024.01.25.

Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Még nem volt ilyen vizsgálat

2016.03.04.

A működés eredményessége, teljesítmény

Nincsenek ilyen mutatók és értékek.

2016.03.04.

Működési statisztika

Nincs ilyen jellegű statisztikai adat.

2016.03.04.

 

Működés

Foglalkoztatottak, támogatások, szerződések, koncessziók, egyéb kifizetések, Európai Unió által támogatott fejlesztések, közbeszerzések.

Foglalkoztatottak

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. II.negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Támogatások

Az SZPI költségvetéséből nem nyújt normatív, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást.

 

Szerződések

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2023.11.01-2023.12.31.

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2023.09.01-2023.10.31.

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2023.07.01-2023.08.31.

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2023.05.01-2023.06.30.

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2023.03.01-2023.04.30.

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2023.01.01-2023.02.28.

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2022.11.01-2022.12.31.

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2022.09.01-2022.10.31.

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2022.07.01-2022.08.31.

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2022.04.01-2022.06.30.

 

 

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések_2021.05.01-2021.06.30

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések_2021.03.01-2021.04.30

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések_2021.01.01-2021.02.28

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések_2020.11.01-2020.12.31

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések_2020.09.01-2020.10.31

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések_2020.07.01-.2020.08.31

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2020.05.01-2020.06.30

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2020.03.01-2020.04.30

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2020.01.01-2020.02.29

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2019.IV. negyedév

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2019.III. negyedév

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2019.II. negyedév

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2019.I. negyedév

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2018

5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések 2012-2017

 

Koncessziók

Az SZPI nem írt ki koncessziós pályázatot, nem kötött koncessziós szerződést.

 

Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések

Az SZPI nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

 

Európai Unió által támogatott fejlesztések

A Társaság nem valósít meg az Európai Unió támogatásával fejlesztéseket.

 

Közbeszerzés

A közbeszerzések 2009-2014 a "Gazdálkodási adatok" menüpont  „Archív” almenüpontjában találhatók.

 

Archív

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023. I.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. IV.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. III.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. II.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2022. I.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. IV.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. III.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. II.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2021. I.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. IV.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. III.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. II.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. I.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. IV.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. III.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. II.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2019. I.negyedév

Létszám és személyi juttatásra vonatkozó adatok 2017. I.negyedév - 2018. I.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2018. II.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2018. III.negyedév

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2018. IV.negyedév

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege:

Közbeszerzési terv

2009 évi közbeszerzéseink:
VOP-2.1.4-2011-0001 számú projekt, Címe: Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése projektben megvalósult közbeszerzések
 
2011 évi közbeszerzéseink:
Személygépkocsi közbeszerzés
Belső szakmai konferencia, illetve szervezetfejlesztő tréningek és szakmai fejlesztőnapok megszervezése
Belső szakmai konferencia, szervezetfejlesztő tréningek, szakmai fejlesztő napok
Irodabútor beszerzése
Írószer, irodai papírok, papíráruk, író-és irodaszerek beszerzése
Laptop, valamint kapcsolódó operációs rendszer és irodai alkalmazások
Mobiltelefon és mobiltávközlési szolgáltatás biztosítása (flotta szolgáltatás)
PR tevékenység, marketing tanácsadás
Rendezvényszervezés
Szakmai oktatás
Személygépkocsi beszerzése
Szerver és hálózati eszközök beszerzése

2012 évi közbeszerzéseink:
A Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése c. VOP 2.1.4.-11-2011-0001 sz. projekt kapcsán megvalósult közbeszerzések
Mobiltelefon és mobilinternet szolgáltatás beszerzése
Munkaszerverzet fejlesztése
Üzemanyag beszerzése

2013 évi közbeszerzéseink:
Informatikai beszerzések 2013
Személygépkocsi beszerzése 2013
Papír alapú nyomdaipari termékek, valamint PR-kommunikációs eszközök gyártása és szállítsa – nyomdai szolgáltatás
Képzések tartása 2013
Tréningek tartása
Irodaszer beszerzése
Gépjármű beszerzése
Informatikai eszközök beszerzése-2013
Szállítási szerződés keretében 2 db használt személygépjármű beszerzése
Üzemanyag

2014 évi közbeszerzéseink:
A területfejlesztési tervezési rendszer felülvizsgálata c. tanulmány
Informatikai infrastruktúra, hálózatok, szerverek, kliensek, nyomtatók üzemeltetése - 2014
Irodaszerek beszerzése
Megalapozó tanulmány a megyei jogú városok integrált települési fejlesztéséhez
Megalapozó tanulmány készítése a megyei gazdaságfejlesztési integrált területi beavatkozásokról
Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése
Mobil távközlési szolgáltatások és mobiltelefonok beszerzése
Szállítási szerződés keretében informatikai eszközök beszerzése

2015 évi közbeszerzéseink:
2007-2013 programozási időszakra vonatkozó elemzések TÁMOP,TIOP programok kapcsán
Céginformációs szolgáltatás beszerzése külföldi székhelyű cégek vonatkozásában
Céginformációs szolgáltatás beszerzése magyar és külföldi székhelyű cégek vonatkozásában
ÉMOP-2.1.1_F-14-2014-0001 projekthez kapcsolódó könyvvizsgálati tevékenység
ÉMOP-2.1.1-F-14-2014-0001 projekthez fűződő nyilvánosság ellátása
IT eszközök és operációs rendszerek beszerzése
IT rendszerüzemeltetés - 2015
Microsoft licence beszerzése
Műszaki minőségbiztosítás, helyszíni ellenőrzési, egyéb szakértői tevékenység
Nemzetközi Utazásszervezés_I-IV.negyedév
Nyomat előállító eszközök beszerzése
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások 2015 - 1.részteljesítés
Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások 2015 - 2.részteljesítés
Személygépjárművek tartós bérlete és szervízszolgáltatás
Üzemanyag beszerzés
2016 évi közbeszerzéseink:
Szerződések
Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése 2016. és 2017. évekre vonatkozóan
2017 évi közbeszerzéseink:
Mobilkészülékek beszerzése

Nemzetközi utazásszervezés

Üzemanyag beszerzés

2018 évi közbeszerzéseink:

Közadatkereső

Közadatkereső

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter közadatkeresőt működtet.

A közadatkereső használatával bárki hozzáférhet a közzétételre kötelezett szervek közzétett adataihoz, pontosabban az arra utaló hivatkozásokhoz. Ezért az intézményeknek nem csak arról kell gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon közzétegyék adataikat, hanem a közadatkereső részére el kell készíteniük az adataikat leíró adatokat is.

A keresőben nem található meg az intézmények teljes közzétett közérdekű adata, csak az a része, melyről elkészültek, és átadásra kerültek a leíró adatok.

Ezek az adatok az alábbi linken érhetőek el: