NEMZETKÖZI PROGRAMOK

Vissza az előző oldalra

Közös (Technikai) Titkárságok:
Jelenleg összesen öt INTERREG CBC program – külföldi munkatársakat is foglalkoztató – Közös (Technikai) Titkárság működik a Társaság keretében. A Közös (Technikai) Titkárságok biztosítják a programok folyamatos működését a tervezési fázistól a pályáztatáson és végrehajtáson át egészen a programzárásig. Előkészítik és koordinálják a pályázati kiírásokat, a végrehajtási fázisban pedig működtetik a támogatásban részesülő projektek jelentéstételi rendszerét. A pályázók és a kedvezményezettek minél szélesebb körű és hatékony tájékoztatása érdekében a Közös (Technikai) Titkárságok gondoskodnak a programszintű honlapok naprakész működtetéséről, hírleveleket, kiadványokat készítenek, továbbá partnerkereső fórumokat, szakmai konferenciákat, információs napokat, vezető kedvezményezett és egyéb szemináriumokat szerveznek.

Kapcsolódó nemzeti feladatok ellátása:
A 2014-2020-as programozási időszakban a Nemzetközi Igazgatóság 11 együttműködési programban (határon átnyúló együttműködési, transznacionális és interregionális programok) látta el a hitelesítési és a kapcsolódó egyéb nemzeti szintű feladatokat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. A hitelesítési tevékenység magában foglalja a területi együttműködési programokban résztvevő hazai partnerek jelentéseinek ellenőrzését, a helyszíni ellenőrzéseket, valamint a hitelesítési nyilatkozatok elkészítését. A költséghitelesítési feladatok mellett ide tartozik a hazai társfinanszírozási szerződések előkészítése és megkötése a magyar kedvezményezettekkel, továbbá az uniós források megelőlegezésére vonatkozó szerződések előkészítése és megkötése is.

Horizontális menedzsment feladatok: 
A Nemzetközi Igazgatóság keretein belül ún. horizontális menedzsment egységek biztosítják – a többi között - az egyes programok IT rendszereinek (INTERREG+, illetve NAHU rendszerek) zavartalan működtetését, illetve a programok végrehajtását támogató szabályozási és kifizetési feladatok ellátását. Ezen rendszerek keretében zajlik a programokhoz kötődő egyes végrehajtási, monitoring és pénzügyi folyamatok lebonyolítása. Az INTERREG+ rendszer elektronikus online felületein keresztül nyújtják be nemzetközi szinten a pályázók pályázataikat, a vezető kedvezményezettek a projektszintű jelentéseiket, illetve nemzeti szinten a partnerek a projektpartneri elszámolásokat. A NAHU rendszer pedig a nemzeti szintű pénzügyi, lebonyolítási folyamatokat támogatja.
A Nemzetközi Igazgatóság ellátja továbbá az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Programban a Regionális Koordinátori feladatokat, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Programban az Információs Pont feladatokat, továbbá az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Program négy Információs Pontjának működtetését.

Egyéb nemzetközi feladatok:
A fentieken túl a Nemzetközi Igazgatóság ellátja az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok (2004-2009), valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program (első szakasz) közreműködő szervezeti feladatait.