INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Vissza az előző oldalra

INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Az Interreg program Szlovákia és Magyarország határ menti régióinak fejlesztésére 2014 és 2020 között mintegy 155 millió eurót biztosított.

A program irányítását Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma látja el, a Szlovák Köztársaság Befektetési, Régiófejlesztési és Informatizációért Felelős Minisztériumával együttműködésben. 

A program a 2021-2027-es periódusban folytatódik, az aktuális információkat, támogatható tevékenységeket a program honlapján találja https://www.skhu.eu/program/interreg-2021-2027

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

A program támogatást nyújt a határtérségben működő:

  • állami és közigazgatási intézményeknek,
  • civil- és non-profit szervezeteknek,
  • oktatási intézményeknek és kutatóintézeteknek, illetve
  • kis- és középvállalkozásoknak.

Miről szólt a program 2014-2020 között?

Természet és kultúra
A Természet és kultúra prioritási tengely átfogó célja a programterület turisztikai vonzerejének növelése. A prioritás keretében azok a projektek részesülhettek támogatásban, amelyek hozzájárultak a határtérség természeti és kulturális örökségének védelméhez, fejlesztéséhez és népszerűsítéséhez. 

Mobilitás fokozása
A Mobilitás fokozása prioritási tengely célja a határátkelőhelyek számának növelése és a határon átmenő forgalom menetidejének csökkenése. A prioritás keretében azok a projektek részesülhettek támogatásban, amelyek eredményeként új utak, hidak és kompkikötők épültek, valamint hozzájárultak a közösségi- és tömegközlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez.

Foglalkoztatás ösztönzése
A Foglalkoztatás ösztönzése prioritási tengely célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása és a munkaerőmobilitás ösztönzése. A pályázati felhívás keretében olyan területi akciótervek részesülhettek támogatásban, amelyek hozzájárultak a kis- és középvállalkozások versenyképességének növeléséhez, illetve a határon átnyúló közúti infrastruktúra fejlesztéséhez.

Intézményi együttműködések
Az Intézményi együttműködések prioritási tengely célja a határ menti intézmények együttműködésének fokozása, illetve a tudás- és a tapasztalatcsere. A pályázati felhívás keretében azok a projektek részesülhettek támogatásban, amelyek hozzájárultak az intézményi kapacitások bővítéséhez illetve a jó gyakorlatok egymás közötti megosztásához és alkalmazásához.

Kisprojekt Alap
A Kisprojekt Alap a Természet és kultúra és az Intézményi együttműködések terén megvalósuló kisebb (50 000 euró alatti költségvetésű) projekteket támogatja. 

A Kisprojekt Alap által nyújtott kisösszegű támogatás felhasználható többek között kulturális események, rendezvények, nyári egyetemek, táborok szervezésére, valamint a határtérség természeti és kulturális örökségének fejlesztésére, népszerűsítésére.

A Kisprojekt Alap irányítását két szervezet látja el: a nyugati határtérségben a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás (http://rdvegtc-spf.eu/), míg a keleti határtérségben a Via Carpatia Európai Területi Társulás (http://www.viacarpatia-spf.eu/).

2014-2020-as ciklusban támogatott projektek:
https://www.skhu.eu/tamogatott-projektek