Vállalkozásfejlesztés – GINOP-5.1.9

Vissza az előző oldalra

A projekt célja az álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítése, a munkanélküliség csökkentése, a célcsoport foglalkoztatási lehetőségeinek bővítése, az induló vállalkozások fejlesztése, az alacsony vállalkozói aktivitás megváltoztatása és az új vállalkozások létrejöttének támogatása, a szükséges készségek fejlesztésével, a vállalkozással kapcsolatos ismeretek átadásával, képzések és előadások segítségével. A projekt keretében nyújtott szakmai támogatással célunk, hogy a 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok Magyarország területén több új egyéni vagy társas vállalkozást indítsanak el és a támogatás eredményeként növekedjen a célcsoport vállalkozói kedve, ezáltal javuljanak a munkaerőpiaci kilátásaik és foglalkoztatásuk. Ezen célt a 30 év feletti álláskeresők és a 30 év alatti fiatalok komplex szolgáltatással való támogatásával, saját vállalkozásuk indítására való felkészítéssel, üzleti tervük kialakításához és megvalósításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel, képzéssel, tanácsadással, mentorálással, valamint a kombinált pénzügyi támogatás igénybevételére való felkészítéssel kívánjuk elérni.

A teljes program két fázis keretében valósul meg. 

(1)   A programba kerülők az első fázis keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A résztvevők ezt követően a támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

(2)   A második fázis keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első fázisban nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító résztvevők legfeljebb 4 573 800 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása céljából.

A projekt célcsoportja:

·       A célcsoportba tartoznak a 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok), illetve a 25-30 év közötti fiatalok, aki a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők. (Fiatalok)

·       A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a 30. életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők. (Álláskeresők)

A projekt megvalósításának kezdő dátuma: 2018. április 01.
A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2022. december 31.

A projekt azonosítószáma: GINOP-5.1.9-17-2017-00009

A projektre az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 627 197 514 Ft
A támogatás mértéke: 100 %.

A program honlapja: www.vallalkozzvelunk.eu