A 2014-2020 PROGRAMOZÁSI IDŐSZAK EREDMÉNYEI

A 2014-2020-as programozási időszakban az URBACT III program keretében összesen 83 projekt nyert támogatást. A megvalósult projektek listája megtalálható a program honlapján: https://urbact.eu/files/list-urbact-iii-beneficiaries

A nyertes projektek megvalósításában 23 magyarországi partnerszervezet vett részt. Ez összesen több, mint 1,5 millió euró ERFA forrást jelentett.  

INFORMÁCIÓK A 2021-2027-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKRÓL

A programterület a BREXIT-et követően változott, a programban az EU 27 tagországa, valamint Norvégia és Svájc vesz részt.

AZ URBACT IV programidőszak ERFA finanszírozási kerete 79,679 millió euró.

A program célja: lehetőség biztosítása a városoknak, hogy együttműködjenek, és integrált megoldásokat dolgozzanak ki a közös városi kihívásokra, az egymás tapasztalataiból való tanulás, a tanulságok levonása és a városi politikák javítása érdekében bevált gyakorlatok azonosítása révén.

A program egy fő célt hivatott támogatni: a városok kapacitásának javítását annak érdekében, hogy képesek legyenek a fenntartható várospolitikát és gyakorlatokat integrált, részvételen alapuló módon művelni.


Magyarországi első szintű ellenőrzés

A programban támogatást nyert magyar partnerek első szintű ellenőrzését és a projektek kapcsán felmerült költségek hitelesítését az 574/2021 (X.12.) Kormányrendelet alapján a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.) végzi.

Elérhetőségek:

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
Nemzetközi Igazgatóság, Ellenőrzés Főosztály
1053 Budapest, Szép u. 2. IV. emelet

Gordos Márta, főosztályvezető
Tel: +36 1 224 32 10
e-mail: gordos.marta@szechenyiprogramiroda.hu

Papp Adrienn, programkoordinátor
Tel: +36 30 380 0958
e-mail: papp.adrienn@szechenyiprogramiroda.hu