INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Vissza az előző oldalra

Interreg V-A Románia-Magyarország Program

A 2014-2020-as ciklusban megvalósuló Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja olyan román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös, innovatív kezdeményezésekkel kívánnak megoldást találni a határ menti térség kihívásaira, igényeire, így hozzájárulva a támogatott régió fenntartható fejlődéséhez.

A Program összköltségvetése hozzávetőlegesen 232 millió euró, melyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által nyújtott vissza nem térítendő támogatás. Ebből a költségvetésből a román-magyar határ menti régiópályázói igényelhetnek finanszírozást, így a román oldalon Arad, Bihar, Satu Mare és Temes megye, a magyar oldalon pedig Békés, Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alkotja a támogatásra jogosult területet.

A Program csak jogi személyeket támogat a projektek kedvezményezetteiként, így a következő intézményeknek volt lehetősége pályázat benyújtására:

•    Helyi és megyei önkormányzatok / hivatalok és ezek intézményei
•    Minisztériumok és ezek szakosodott intézményei, regionális hivatalai
•    Nemzeti / Természetvédelmi parkok hivatalai/szervei
•    Környezetvédelmi intézmények
•    Felsőoktatási intézmények
•    Nem kormányzati szervezetek (NGO)
•    Mikroregionális egyesületek
•    Eurorégiós irányító szervezetek
•    Múzeumok, könyvtárak, színházak
•    Templomok
•    Kulturális örökségi hivatalok
•    Kereskedelmi kamarák
•    Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (EGTC)
•    Közlekedési infrastruktúra fejlesztéséért felelős országos/nemzeti szervezetek

A pályázati felhívások a Program hat prioritási tengelye mentén kerültek kiírásra, melyek a következők szerint határozzák meg a projektek témáját:

1   Közös védekezés, valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása
A prioritási tengely átfogó célja a határon átnyúló együttműködés a közös védekezés erősítése, valamint a közös értékek és források hatékony felhasználása. A partnerség két beruházási prioritáson keresztül valósul meg: a határ menti folyók és a felszín alatti víztestek továbbfejlesztett minőségvédelmét, valamint a természeti, történelmi és kulturális örökség fenntartható kihasználását segíti elő a támogatható területen.

2.   A fenntartható határon átnyúló mobilitás fejlesztése és a szűk keresztmetszetek megszüntetése
A prioritási tengely átfogó célja a határon átnyúló megközelíthetőség érdekében történő együttműködés elősegítése két beruházási prioritáson keresztül: a másodlagos és harmadlagos csomópontok összekapcsolása TEN-T infrastruktúrával, illetve a határon átnyúló közlekedés fenntartható – alacsony széndioxid-kibocsátású, alacsony zajszintű – formáinak népszerűsítése.

3.    A foglalkoztatás fejlesztése és a határon átnyúló munkaerő-mobilitás támogatása
A prioritási tengely átfogó célja a foglalkoztatás terén történő együttműködés ösztönzése és növelése a foglalkoztatás növekedésének céljából a támogatható területen. A növekedést belső potenciál fejlesztésével kívánják előidézni.

4.    Az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése
A prioritási tengely átfogó célja az együttműködés növelése az egészségügyi ellátás területén, melynek eredményeként fejlettebb megelőző és a gyógyulást célzó egészségügyi szolgáltatásokat szeretnének nyújtani a támogatható területen.

5.    A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés
A prioritási tengely átfogó célja a kockázatmegelőzés és a katasztrófakezelés területén való összefogás előmozdítása az egyedi kockázatok kezelését, katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és katasztrófakezelő rendszerek fejlesztését célzó beruházások támogatása által.

6.    Határon átnyúló együttműködés támogatása intézmények és állampolgárok között
A prioritási tengely átfogó célja az intézmények és közösségek közötti együttműködés élénkítése az intézményi kapacitás növelése, a hatékony közigazgatás előmozdítása és az állampolgárok és intézmények közti együttműködés támogatása által.

A Program keretében finanszírozott projektek listáját ezen a linken lehet megtekinteni, a megvalósítás alatt álló kezdeményezésekről részletesebb bemutatás pedig a Projektek/Projektjeink/Projekt Könyvtár menüpontban található a Program holnapján. Továbbá, ajánljuk figyelmükbe az Első Nyílt Pályázati Felhívás nyertes projektjeiről készült bemutató videót, amely megtekinthető itt.

A programozási időszak előrehaladtával egyre több projekt zárul sikeresen, számos eredményt felmutatva a támogatható területen, amelyről itt érhető el egy összefoglaló táblázat. A projektek nyomonkövetése mellett megkezdődtek a következő, 2021-2027-es programozási periódus előkészületei is: 2019-ben megalakult a Programozó Bizottság, amely négy ülés és számos szakmai egyeztetés alkalmával vitatta meg az új Interreg Program részleteit. A végleges programtervezet a legutóbbi programozó bizottsági ülésen elfogadásra, 2022. április 1-jén pedig benyújtásra került az Európai Bizottsághoz elbírálás céljából. A kapcsolódó hírek ezen a linken követhetőek nyomon.