INTERREG V-A MAGYARORSZÁG-HORVÁTORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Vissza az előző oldalra

A Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014-2020 egyik tagja az Európai Területi Együttműködési (ETE) programok által alkotott hálózatnak, amelyek Interreg programokként is ismertek, és amelyek az EU kohéziós politikájának fontos részét képezik. Ezek a fejlesztési programok az országok és régiók határain átívelő problémák kezelésével hozzájárulnak az EU általános gazdasági, szociális és területi kohéziójához. Az Interreg programok célja – többek között – a közös identitás előmozdítása, a fizikai tér integrálása, a kiegyensúlyozott fejlesztés, valamint a szakpolitikák és az irányítás összehangolása. Ezen célok elérése érdekében a határon átnyúló együttműködési programok közös kihívásokat fogalmaznak meg a határrégiókban, és ezek kezelésére intézkedéseket határoznak meg.

Jelen együttműködési program a 2007 és 2013 között megvalósult Magyarország-Horvátország program utóda, amely szintén az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, így az európai kohéziós politika végrehajtását szabályozó elvek, szabályok és eljárásrendek teljes köre alkalmazandó erre az együttműködési programra is. A 2007-2013-as programidőszak tapasztalatainak túlnyomó többsége a jelenleg is még megvalósítás alatt álló program esetében is helytálló, ezért utóbbi céljait és tartalmát tekintve mintegy folytatása az előző programnak.

A program, nagyságrendjéből és speciális határ menti jellegéből fakadóan, elsősorban együttműködésen alapuló stratégiai akciókat és kísérleti projekteket támogat a meghatározott prioritási tématerületeken belül; nem teszi lehetővé nagy léptékű beavatkozások végrehajtását. A program a gazdasági együttműködések előmozdítását, a megközelíthetőség és a gazdasági környezet problémáinak feloldását; természeti és környezeti értékek megőrzését vagy eltűnésük kockázatának csökkentését; a helyi és regionális intézményi és szervezeti háló megerősítését, valamint az oktatási-, képzési intézmények és a helyi gazdaság szereplői közötti kommunikáció fejlesztését helyezi fókuszpontba.

A 2014 és 2020 közötti programidőszak fókusza némileg eltolódott a már meglévő magyar-horvát együttműködési hálózatok megerősítésének és bővítésének támogatása felé, annak érdekében, hogy a határon átnyúló dinamikus és tartós együttműködés egészséges alapokra épülhessen. Emellett a program még inkább összpontosít arra, hogy a fenntartható gazdasági együttműködés ösztönzése mellett a régióban a fentebb vázolt tevékenységek folyamatossága is megmaradjon.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 összesen 107 ‘hagyományos’ határon átnyúló projektet támogat, amelyekben összesen 340 partnerszervezet jut támogatáshoz (150 magyar oldali és 190 horvát oldali kedvezményezett). Az első projektek 2017-től valósultak meg, míg a második pályázati kör projektjei közül a legtöbb még a 2022-es év során is aktív.

A fenti projekteken kívül a program négy stratégiai / pilot projektet is támogat, amelyek a következők:

-    ‘De-mine HU-HR II’, a 2007-2013 programidőszak hasonló projektjének a folytatása a közös határtérségben még fellelhető taposóaknák felderítésére és eltávolítására;
-    ‘MuKoBridge’, a Mura folyóra tervezett új közúti határátkelő (híd) tervdokumentációjának a kidolgozására szolgáló együttműködés;
-    ‘Beneficiary Light Scheme’, egy a határrégióban működő kis- és közepes vállalkozások együttműködéseit támogató stratégiai nagyprojekt; valamint
-    ‘CBJointStrategy’, amely egyrészről a 2014 és 2020 közötti program hatásvizsgálatát végzi el, másrészről tartalmazza a leendő 2021-2027-es Interreg program szakmai tervezési tevékenységét is.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 nyertes pályázatait a hivatalos honlapon találhatja meg:
http://www.huhr-cbc.com/en/list-of-supported-projects---first-cfp
http://www.huhr-cbc.com/en/list-of-supported-projects---second-cfp
http://www.huhr-cbc.com/en/project-database

További naprakész információkért kérjük, látogassa meg a program Facebook profilját, amelyen a 2021-2027 programidőszak tervezésével kapcsolatos hírek is rendszeresen helyet kapnak: https://www.facebook.com/huhr.cbc/