Széchenyi

VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése

A Széchenyi Programirodák országos hálózatát a Kormány az Új Széchenyi Tervben meghirdetett pályázóközpontúság, minőség és hatékonyság elveinek megvalósulása érdekében hozta létre 2011-ben. A 2012 novemberétől a Miniszterelnökség háttérintézményeként működő hálózat feladata az Új Széchenyi Terv biztosította források elosztásának elősegítése, a potenciális és aktív pályázók, kedvezményezettek térítésmentes tájékoztatása, szakmai támogatása volt 2013 végéig (VOP projekt) a pályázati folyamat teljes tartama alatt. Az irodahálózat ekkori feladata volt fenti projektben meghatározott tevékenységének célja a rendelkezésre álló források lehívásának hatékonyabbá tétele, valamint a kis- és középvállalkozások, civil szervezetek és önkormányzatok pályázati rendszerbe történő nagyobb arányú belépésének elősegítése. Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a VOP-2.1.4-11-2011-0001 projekt keretében 2011 áprilisától 2013. december végéig összesen 40 irodát létesített az ország különböző pontjain, lehetővé téve, hogy pályázati lehetőség iránt érdeklődők a megyeszékhelyeken kívül más településeken is igénybe vegyék a szolgáltatást. A 2013 decemberében véget érő projekt alatt a Széchenyi Programiroda szakemberei országosan több mint 142 ezer alkalommal nyújtottak tájékoztatást, tanácsadást az érdeklődőknek. 29 ezer pályázattal kerültek kapcsolatba, melyek közül 23.700 darab nyertes pályázat. A projekt tartama alatt összesen 65 konferencia zajlott le 8800 résztvevővel.  Kisebb fórumokat összesen 1140 alkalommal tartott a Programiroda, mely kapcsán 25500 érdeklődőt értek el a tanácsadók.  A több mint 900 fajta kiírt pályázati konstrukcióból részarányosan a mikro-vállalkozások fejlesztésére irányuló lehetőségek kapcsán vették a legtöbben (10,34%) igénybe a Programiroda szolgáltatásait.