Széchenyi

Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak – Alföld régióban

A projekt neve
Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-Alföld régióban

A projekt azonosító száma
GINOP-5.2.2-14-2015-00027

A projekt megvalósítási időszakának kezdő dátuma: 2016. március 16.
Befejezésének tervezett dátuma: 2018. június 30.
A projekt összköltsége: 300 061 891 Ft
A támogatás mértéke: 100 %.
A program honlapja: www.vallalkozzmagyarorszag.hu

Kapcsolat:
Észak-Alföld régió (Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
vallalkozzmagyarorszag.ear@szpi.hu

A projekt megvalósítói:

A projekt célja

Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.
Az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani

A projekt célcsoportja

•             A program fő célcsoportja a 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél legalább 1 hónapja álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

•             A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a  25-30 év közötti álláskeresők is, vagyis azok a 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél legalább 1 hónapja álláskeresők. A 25-30 év közötti álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 35%-áig vonhatók be.

Mit nyújt a program? 

A teljes program két fázis keretében valósul meg. 

A programba kerülő fiatalok az első fázis keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kapják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második fázis keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első fázisban nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek az üzleti tervben rögzített költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett. 

A vállalkozások pénzbeli támogatásáról bővebb információ az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1