Széchenyi

Közérdekű adatok igénylése | 2018.09.28.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje 2018.09.28.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Ügyvezetői Titkárság

2018.09.28.
   

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):
Postacím: 1053 Szép u. 2. IV. emelet
Telefonszám: +36 1 327 0830

Telefax: +36 1 327 0833

Elektronikus levélcím: kozadat@szpi.hu

2016.03.01.
Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve:
dr. Kongorácz László
kongoracz.laszlo@szpi.hu
telefon: +36 1 327 0830
2016.03.01.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:
Az SZPI-nek nincs kötelezően előírt statisztikai adatszolgáltatási feladata
2016.03.01.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:
Az SZPI-nél nincsenek közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.
2016.03.01.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:
Az SZPI-nél nincs ilyen megkötött szerződés.
2016.03.01.