Széchenyi

INTERREG V-A SZLOVÁKIA-MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Partnerséget építünk!

A 2014-2020-as programidőszak Együttműködési Programját 2015. szeptember 30-án fogadta el az Európai Bizottság.

A program előkészítése során elvégzett felmérésekre, interjúkra és elemzésekre alapozva az alábbi négy fejlesztési célkitűzést határozták meg a programozó munkacsoport tagjai:

  • 1. prioritási tengely – Természet és kultúra
  • 2. prioritási tengely – A határon átnyúló mobilitás fokozása
  • 3. prioritási tengely – A fenntartható és minőségi foglalkoztatás ösztönzése
  • 4. prioritási tengely – Az intézményi és az emberek közti határon átnyúló együttműködéseknek ösztönzése

1. prioritási tengely – Természet és kultúra

A prioritási tengely általános célja, hogy a határtérség vonzerejét növelje a természeti és kulturális örökségek megőrzésével és fejlesztésével. A támogatható tevékenységek közé tartozik többek között a kulturális örökségi helyszínek együttműködésének támogatása, a természeti örökségének fenntartása, az ezekhez vezető utak tervezése és építése, az útépítésekhez kötődően passzív zajcsökkentő megoldások kidolgozása, desztináció-menedzsment és közös marketingstratégiák kidolgozása valamint az az ökoturizmus határon átnyúló infrastruktúrájának kialakítása. E prioritási tengelyen belül kisprojektek is megvalósíthatóak, amelyek kisléptékű beruházási elemeket is tartalmaznak.

2. prioritási tengely – A határon átnyúló mobilitás fokozása

A prioritás fő célja, hogy növelje a szlovák-magyar határon a határátlépő pontok (közúti, vasúti és vízi) sűrűségét úgy, hogy a másod- és harmadlagos csomópontokat a TEN-T hálózathoz kapcsolja, beleértve a multimodális csomópontokat is. Emellett sor kerül a határon átnyúló tömegközlekedési szolgáltatások javítására és a határon átnyúló logisztikai szolgáltatások javítására is. A program támogatja az egyes beruházások előkészítését is. Támogatható továbbá az integrált szolgáltatási rendszerek és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása IKT, logisztika és közlekedés terén.

3. prioritási tengely – A fenntartható és minőségi foglalkoztatás előmozdítása

A prioritás célja, hogy a régiók közti munkavállalási egyenlőtlenségeket csökkentse a határon átnyúló munkaerőpiacok integrálása révén, beleértve a határokon átnyúló mobilitás, a közös helyi foglalkoztatási kezdeményezések, a tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások és a közös képzések ösztönzésével.

4. prioritási tengely – Az intézményi és az emberek közti határon átnyúló együttműködéseknek ösztönzése

A prioritás fejleszteni kívánja az intézmények közötti határon átnyúló együttműködéseket, továbbá szélesíteni az emberek közötti együttműködések körét a jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés támogatása révén. A prioritáson belül a Kisprojekt Alap alkalmazható, olyan projektek bevonásával, amely beruházási elemet nem tartalmaz.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban továbbra is jogosult területnek minősülnek az alábbi NUTS 3 régiók:

Szlovákiában: Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Košický kraj

Magyarországon: Győr-Moson-Sopron megye, Komárom-Esztergom megye, Budapest főváros, Pest megye, Nógrád megye, Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

Az előző programciklusban bevezetett Vezető Partner elv hatályban marad. E szerint a Vezető Partner képviseli a teljes projektet és a partnerséget, valamint felelős a projekt megvalósításáért.

A projektek időtartama, a pályázók köre és a prioritási tengelyenként igényelhető ERFA támogatás mindig az adott pályázati felhívásban kerül meghatározásra.

Az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programról aktuális információt a www.skhu.eu honlapon talál.