Széchenyi

Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Program

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program a 2014-2020 közötti időszakban valósul meg. A Program teljes, hét évre szóló IPA allokációja 65.124.000 Euró.

A Programot az Európai Bizottság a C(2015) 9488 számú, 2015. december 15-i határozatával hagyta jóvá.  Alapját a 231/2014/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 447/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet (IPA II végrehajtási rendelet) képezik.

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program a magyar–szerb határtérség határon átnyúló programjainak negyedik generációja. A „Jó szomszédok a közös jövőért” jelmondata alatt a Program egy stabil és együttműködő régió kialakítását és a határtérség általános életminőségének javítását támogatja. Lehetővé teszi a két ország szervezetei közötti gazdasági együttműködést, felkarolja a közös identitást és a határtérség kulturális és történelmi örökségét, valamint hozzájárul környezeti fenntarthatóságához és biztonságához.  Az Interreg–IPA CBC Magyarország–Szerbia  Program a 2007–2013 időszak uniós pénzügyi keretrendszerében végrehajtott Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program folytatásának tekinthető. 

A Program hosszú távú és átfogó célja a régió összehangolt fejlesztése egy szoros gazdasági együttműködéssel, a természeti és kulturális erőforrások fenntartható használatával. 

Ezen átfogó cél eléréséhez a Program a következő öt specifikus célt határozza meg:

 • a víztestek minőségének és a természetvédelmi területek környezeti kockázatainak (pl. aszály, árvíz, jégeső) csökkentése és kedvezőtlen hatásaik megelőzése;
 • a határátkelés és a kapcsolódó közlekedési útvonalak kapacitásbővítése a közúti közlekedés fejlesztésének és a fenntartható közlekedési módozatok (tömegközlekedés, kerékpározás, vízi közlekedés) előmozdításával;
 • az egymást kiegészítő helyi értékeken alapuló, közösen koordinált határon átnyúló idegenforgalmi desztinációk megteremtése, biztosítva ezzel az idegenforgalmi lehetőségek fenntartható fejlesztését;
 • a kultúra, szabadidős tevékenységek, sport és természetvédelem területén folytatott együttműködés előmozdítása;
 • a KKV-k növekedési képességének és foglalkoztatási potenciáljának érvényre juttatása (a stratégiai pályázati felhívásban nem került meghirdetésre) új technológiák, folyamatok, termékek és szolgáltatások kifejlesztésével és átvételével. 

E specifikus célok a következő táblázatban bemutatott prioritástengelyek mentén megvalósuló tevékenységekkel érendők el, illetve azok általjárulnak hozzá az Európa 2020 stratégiához.

 

Prioritástengely

Uniós támogatás (euróban)

A összes uniós támogatás részaránya (%) az együttműködési programban

Tematikus prioritás

PT 1: Határon átnyúló vízgazdálkodás és kockázat megelőzési rendszerek színvonalának javítása

 

22 500 000

 

34,5%

2. Környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatáscsökkentés, a kockázat megelőzés és kezelés előmozdítása

PT 2: Határon átnyúló forgalom szűk keresztmetszeteinek csökkentése

 

14 500 000

 

22,3%

3. Fenntartható közlekedés népszerűsítése és a tömegközlekedési infrastruktúrák színvonalának javítása

PT 3: Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése

 

12 700 000

 

19,5%

4. Az idegenforgalom, valamint a kulturális és természeti örökség ösztönzése

PT 4: KKV-k versenyképességének erősítése innovációvezérelt fejlesztéssel

 

8 911 600

 

13,7%

7. A versenyképesség, az üzleti környezet megerősítése és a kis és közepes vállalkozások fejlesztése, kereskedelem és beruházás.

Technikai segítségnyújtás

 

6 512 400

 

10,0%

Technikai segítségnyújtás

 

Az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Programban az alábbi NUTS 3 régiók minősülnek támogatásra jogosult területnek :

Magyarország területén két megye tartozik a jogosult program területhez:

 • Csongrád
 • Bács-Kiskun

Szerbiában az alábbi  NUTS III szintnek megfelelő régiók tartoznak a jogosult program területhez:

 • Nyugat-Bácska
 • Észak-Bácska
 • Dél-Bácska
 • Észak-Bánát
 • Közép-Bánát
 • Dél-Bánát
 • Szerémség

A Program Közös Titkársága (KT) a Széchenyi Programiroda Nkft. (Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.) budapesti és szegedi irodáin működik.

H-1053, Budapest, Szép utca 2.
H-6722, Szeged, Bécsi körút 5.

info@interreg-ipa-husrb.com

A Titkárság munkatársainak további elérhetőségei megtalálhatók a Program hivatalos weboldalán:
http://www.interreg-ipa-husrb.com/hu/kapcsolat/