Széchenyi

Hegyalját újra termőre fordítani…

Az évszázadok óta ismert borainak köszönhetően – a főváros és a Balaton mellett – a Tokaj-hegyaljai borvidék Magyarország nemzetközileg is ismert és elismert földrajzi területei közé tartozik. A térség nekünk, magyaroknak is fontos helyet foglal el a szívünkben. Tokaj szőlővesszeinek nektárja még nemzeti Himnuszunk szövegében is helyet kapott. A térséget kiemelten gazdag történelmi, kulturális és környezetei értékei emelték az UNESCO Világörökségének sorába. Az itt sorjázó várak, kastélyok, az itteni vizek biztosította halászati és gasztronómiai hagyományok, a Zemplént gazdagon átszövő mondavilág, a keresztény és a zsidó kultúrkör együttélése, a polgári és gazdálkodói világ találkozása együttesen olyan különleges atmoszférát adnak Észak-Magyarország ezen szegletének, amelyet védeni, ápolni, gyarapítani kötelesség.

Ezt tartotta szem előtt a Kormány is, amikor néhány éve a térség célzott fejlesztése mellett döntött. Az adottságok mellett ugyanis a környező településeknek kétség kívül nehézségeik is vannak. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az átlaghoz viszonyítva alacsonyabb a vállalkozások versenyképessége, a foglalkoztatási mutatókon, az elérhető szolgáltatások és az infrastruktúra színvonalán van még mit javítani, az itt található települések pedig hosszú ideje küzdenek a népességfogyás és az elvándorlás nehézségével.

A Tokaj-Hegyalja borvidékhez tartozó 27 település fejlesztését szem előtt tartva a Kormány ezért először 2013 legvégén határozott egy 1,5 milliárd forintos költségvetési forrás átcsoportosításról. Az érintett települések: Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezőzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva és Vámosújfalu voltak. A program lebonyolításában a Széchenyi Programiroda már ekkor fontos feladatot kapott.

Később, 2014-től kezdődően, a térség kiemelt szerepét biztosítandó, az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében, a borvidék ugyanezen települései újabb 2,3 milliárd forint turisztikai célú, uniós támogatásra pályázhattak. A sikeres fejlesztések koordinálásában a jól vizsgázó Széchenyi Programirodának kulcsszerepe volt. A Programiroda közreműködésének eredményeképpen látogatóközpontok, tanösvények, kiállítóterek, pihenő- és vendégfogadó épületek jöttek létre. A teljesség igénye nélkül: megújult a golopi Vay-kastély, a Tokaji Múzeum, a tolcsvai történelmi pincesor, a tállyai Rákóczi-kúria, új funkcióval bővült a makkoshotykai Menczer-kastély. A Széchenyi Programiroda konzorcium-vezetésével lebonyolított fejlesztéseknek köszönhetően megnyílt a látogatók előtt a legyesbényei „Kőkönyvtár”, a mádiak és a sárospatakiak elektromos városnéző járművekhez jutottak. Sárospatakon Szőlészeti Múzeum, Szegiben és Mezőzomboron művészeti alkotóház, Rátkán Sváb Ház, Szerencsen ipartörténeti múzeum létesült. Az idegenforgalmi fejlesztések mellett 2015 őszén a térségben bevezették a Tokaji Dukátot, amelyet a helyi gazdaság élénkítésére, az ott munkálkodó vállalkozások támogatására hoztak létre.

A programnak olyan jó volt a fogadtatása, hogy azt érdemes volt folytatni. A Kormány 2016. szeptemberében újabb 1 milliárd forintos költségvetési forrás térségben történő, fejlesztési célú szétosztásáról döntött. A korábbi sikereket elismerendő a Széchenyi Programiroda a nemzeti program megvalósításában ma már teljes körű projektmenedzsment és lebonyolítói feladatokat lát el a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanáccsal és a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft.-vel együttműködésben. A Programiroda pályáztat, értékel, szerződést köt, finanszíroz, nyomon követi és ellenőrzi a megvalósítást, teljesen ingyenes szakértői, pénzügyi és jogi segítségnyújtást ad az önkormányzatok számára. A térségfejlesztésnek ebben a szakaszában, 2018 tavaszáig újabb beruházások valósulnak meg: településrészek, utak újulnak meg, parkolók, játszóterek, szálláshelyek kerülnek kialakításra. Tokajban például emlékpark, Vámosújfalun Borkápolna és a Prések Háza, Bekecsen az oktatási intézményeket kiszolgáló étkezde és központi konyha újul meg teljes egészében. Bodrogkeresztúron a Rákóczi Ház, Hercegkúton a Kőporosi pincesor, Tolcsván a Borászati Kultúra Háza rekonstrukciója valósul meg részben vagy egészben.

A fejlesztéseket még hosszan lehetne sorolni, azok egyenként is mind fontosak, azonban van egy lényeges, közös keresztmetszet, ami összeköti az egyes beruházásokat. A Széchenyi Programiroda közreműködésének is köszönhetően Tokaj-Hegyalján a korábbi rossz tendenciák mára megfordulni látszanak. Nemzetstratégiai szempontból is fontos, hogy a térségben növekszik a turisták, a befektetők száma, mérséklődik az elvándorlás. A közösség megmozdult, vannak ötletek, kezdeményezések, a borvidéken újra pezseg az élet, fejlődik a helyi vállalkozások jövedelemtermelő- és versenyképessége, a helyiek és a nem helyiek közül is egyre többen találják meg a boldogulás lehetőségét Magyarországnak ebben a nagy múltú, méltán ismert vidékén. A Széchenyi Programiroda pedig büszke arra, hogy ezeknek a változásoknak a részese, egyben alakítója lehetett és lehet ma is.