Svájci-Magyar Együttműködési Program

Az Európai Bizottság és Svájc 2006. február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá a svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven keresztül összesen 1 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország részesedése 130 738 000 svájci frank (mintegy 20 milliárd forint).

A kétoldalú megállapodás a Svájci Hozzájárulásból támogatható négy fő prioritásterületet rögzít az alábbiak szerint:

1. Biztonság, stabilitás, reformok
2. Környezetvédelem és infrastruktúra
3. A magánszektor támogatása
4. Humánerőforrás- és társadalomfejlesztés

A prioritásterületeken belüli konkrét támogatásterületeket a Keretmegállapodás rögzíti.

A donor ország a többi országban is felmérte és kialakította azt a szerkezeti struktúrát, amely közel azonos módon kezeli majd a program lebonyolítását az egyes kedvezményezett tagállamokban. A tárgyalások lezárulásával a Kormány felhatalmazását követően 2007. december 20-án, Bernben került sor a Keretmegállapodás aláírására Svájc és Magyarország között. Az első pályázati kiírások 2008. júliusában jelentek meg. A rendelkezésre álló keretek lekötésre kerültek, további pályázati felhívás nem várható.

A programmal kapcsolatosan a Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztályának a honlapján talál további információkat: http://palyazat.gov.hu/svajci_hozzajarulas. A Svájci Hozzájárulás hivatalos honlapja a http://www.svajcihozzajarulas.hu címen található.

SVÁJCI HOZZÁJÁRULÁS

A Svájci Hozzájárulás jogi alapját a két ország között 2007 decemberében megkötött Keret-megállapodás (Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Hungary Concerning the Implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme to Reduce Economical and Social Disparities within the Enlarged European Union), valamint annak mellékletei képezik. A hazai intézményrendszer felépítését és működését a 237/2008 (IX.26) kormányrendelet határozza meg. A Közreműködő Szervezet feladatait a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. látja el, a program Nemzeti Koordinációs Egysége a Miniszterelnökség. A Svájci Államszövetséget a Nagykövetségen belül működő Svájci Hozzájárulás Hivatala képviseli a program mindennapi lebonyolítása során.

Maga a pályáztatás folyamata az NFÜ-ben történt, a támogatás megítélésről az NFÜ és a felelős svájci hatóságok – a Gazdasági Államtitkárság és a Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség – döntöttek. A Közreműködő Szervezet a támogatás megítélése után kezdte meg részvételét a lebonyolításban: összeállította és megkötötte a megvalósítás alapjául szolgáló végrehajtási megállapodásokat a projekt végrehajtókkal. A Széchenyi Programiroda összességében 33 db projektet kezel. Ezt követően a megvalósítás figyelemmel kísérése túlnyomórészt a Széchenyi Programiroda feladata: felelős a projektek terhére indított közbeszerzési eljárások előzetes (ex-ante) ellenőrzéséért, az időközi jelentések adminisztratív és pénzügyi ellenőrzéséért, a szakmai előrehaladás folyamatos figyelemmel kíséréséért, valamint a kifizetések ellenőrzéséért és teljesítéséért. Emellett természetesen megválaszoljuk a felmerülő kérdéseket, tanácsokkal segítjük a projekt végrehajtókat a megvalósításban.

Fentiek mellett az SZPI látja el a Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap támogatásközvetítő szervezeti feladatait is. E minőségében a fent felsorolt közreműködő szervezeti feladatok mellett felelős a pályázati szakasz lebonyolításáért, így a pályázatok elő-értékeléséért, a kisprojekt elfogadó bizottsági ülések lebonyolításáért is.

 

 

The European Commission and Switzerland signed a bilateral agreement on 27 February 2006 about the Swiss Contribution established by the Swiss government. According to the agreement Switzerland provides a total of 1 billion CHF contribution as one-off, non-refundable grant for the 10 new EU member states for 5 years. Hungary's share of this amount is 130.738.000 CHF (app.20 billion HUF).

The bilateral agreement lays down four main priority areas supported by the Swiss Contribution as follows:

1. Security, stability and support for reforms
2. Environment and infrastructure
3. Promotion of the private sector
4. Human and social development

The specific areas of support within the priority areas are laid down by the Framework Agreement.

The donor country surveyed also the other countries and established a structure that will manage nearly the same way the implementation of the program in each beneficiary member state. As the negotiations closed, following the empowerment of the Government, the signing of the Framework Agreement between Switzerland and Hungary took place on 20 December 2007 in Bern. The first calls for proposal appeared in July 2008. The available grants were allocated, further calls for proposal will not be expected.

For more information regarding the programme, please visit the website of Prime Minister's Office Department for Implementation of International Coordination Programmes at http://palyazat.gov.hu/svajci_hozzajarulas . The SCO's official website can be found at http://www.svajcihozzajarulas.hu .

The legal basis of the Swiss Contribution is the Framework Agreement and its annexes (Framework Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of Hungary Concerning the Implementation of the Swiss-Hungarian Cooperation Programme to Reduce Economical and Social Disparities within the Enlarged European Union) concluded between the two countries in December 2007. The set-up of the Hungarian institutional system is regulated by the government decree 237/2008 (IX.26).. The tasks of the Intermediate Body are undertaken by the Szécehnyi Programiroda Nonprofit Ltd., the National Coordination Unit of the programme is Prime Minister’s Office. The Swiss Confederation is represented by the Swiss Contribution Office operating within the Embassy of Switzerland in Budapest during the everyday implementation of the Programme.

The application procedure was executed by the NDA, the award of the grant was made by the NDA and the responsible Swiss authorities: the State Secretariat for Economic Affairs (SECO) and the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC). The participation of the Intermediate Body in the implementation of the projects started after the award of the grant: as first step the project implementation agreement serving as basic document for the implementation of the project was completed and concluded with the Executing Agencies. SZPI is responsible for 32 project. Following this, SZPI is responsible for the continuous supervision of the projects: ex-ante control of public procurement documents (tender dossiers) financed from the Programme, administrative and financial check of interim reports, continuous check of professional progress and check of payment claims and their fulfilment. Beside this, SZPI is also available for questions and discussions regarding the necessary support in the implementation of projects.

Finally, the SZPI performs the tasks of the Twinning and Partneship Block Grant as acting Block Grant Intermediate Body. In this role, beyond the above listed intermediary tasks SZPI is responsible for the management of the application phase, including the pre-evaluation of applications and the organisation of the small project approval committee meetings.