Széchenyi

Nyugat-Pannónia értékeinek megőrzése

Pannónia az időszámításunk előtti évtizedektől az 5. századik az Európa civilizáció és kultúra mai arcát meghatározó Római Birodalom fontos régiója volt. Pannónia kiemelkedő teljesítményt mutatott a mezőgazdaság és az állattenyésztés terén, és híres volt agrártermékeinek kereskedelméről. Jelentőségét azonban mégsem ez, hanem – a borostyán út védelme miatt –hadászati szempontból vett stratégiai elhelyezkedése, központi szerepe adta.

Más értelemben ugyan, de a Nyugat-Pannon régió a mai napig stratégiai jelentőséggel bír, és jelenleg is híd szerepet tölt be a határon átívelő fejlesztések, kezdeményezések összekapcsolásában. Fekvése miatt összekötő kapocs Horvátország, Szlovénia, Ausztria és Szlovákia között.

A KRAFT nemzeti program a Nyugat-Pannon régió fejlesztéseit hangolja össze. Célja újszerű, magas hozzáadott értékű, tudásalapú kezdeményezések elindítása és azok helyi adottságokhoz, igényekhez, valamint hagyományos, közösségi célú beruházásokhoz történő társítása.

A KRAFT 2014-ben indult, és elsősorban Kőszeg Város Önkormányzata, a Pannon Egyetem és a Felsőfokú Tanulmányok Intézete együttműködésén alapult, a programhoz ugyanakkor újabb és újabb partnerek csatlakozhatnak. A KRAFT 2020 végéig több fázisban valósul meg hazai és uniós forrásokból.

A KRAFT-nak köszönhetően többek között megújulhat Kőszegen a Művészetek Háza, a Festetics Palota, a Bálház, a Bencés Rendház, a Sgraffitos Ház. Újrahasznosítják a MÁV internátust. Óvoda-, bölcsőde, közösségi közlekedési, útfelújítási, energiahatékonysági, erdei-közjóléti, kutatásfejlesztési-oktatási és turisztikai beruházások és fejlesztések indultak vagy indulnak el a programnak köszönhetően.

A Széchenyi Programiroda a nemzeti programban 2016 óta projektszintű programkoordinációt végez, valamint a Programalapon keresztül támogatást nyújt a fejlesztési elképzelések előkészítési faladatainak finanszírozásában. Büszkék vagyunk arra, hogy munkánkkal hozzájárhatunk Nyugat-Pannónia érétkeinek megőrzéséhez, gazdagításához.