Széchenyi

INTERREG V-A ROMÁNIA-MAGYARORSZÁG 2014-2020 EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

A programban részes tagállamok között közel húsz éves múltra visszatekintő határon átnyúló együttműködés számos megvalósított, sikeres projekttel, a további együttműködéseket megalapozó és meghatározó eredménnyel büszkélkedhet. Az új együttműködési program az előző programok folytatásaként, azok eredményeire építve támogatja az új programciklus határ menti fejlesztéseit. A rendelkezésre álló forrásokra a határ menti szereplők továbbra is egy vagy több határon túli partnerrel közösen tudnak pályázni, közös projektötletekkel. A korábbi programok megvalósítása során létrejött, megerősödött és működő partneri kapcsolatok, szakértelem és elhivatottság segítik a 2014-2020-as program által kitűzött célok elérését.

A Közös Tervezési Munkacsoport több éves munkájával mérte fel a határ menti igényeket, kialakította a program kereteit és meghatározta a támogatandó területeket. E munka eredményeképpen az Európai Bizottság 2015 december 9-én elfogadta a Románia és Magyarország együttműködésével megvalósuló új Interreg programot. A program megvalósításához az Európai Regionális Fejlesztési Alap 189,1 millió euró forrást biztosít.  

A program hat prioritási tengely keretében támogatja a következő évek határ menti fejlesztéseit:

 1. A közös értékek és források együttes védelme és hatékony felhasználása
 2. A fenntartható, határon átnyúló mobilitás javítása és a szűk keresztmetszetek felszámolása
 3. A foglalkoztatás fejlesztése és a határokon átnyúló munkaerőpiac támogatása
 4. Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése
 5. A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés fejlesztése
 6. Az intézmények és állampolgárok határon átnyúló együttműködésének támogatása

A program keretei között támogatható tevékenységeket, és azok megvalósításához rendelt összegeket mutatja be az alábbi táblázat:

Prioritási tengely

ERFA támogatás (euróban)

Beruházási prioritás

PT 1 -     A közös értékek és források együttes védelme és hatékony felhasználása

41 227 417

6/b - A vízgazdálkodási szektort célzó beruházások a környezeti vívmányokkal kapcsolatos uniós követelmények teljesítése, valamint a tagállamok által azonosított szükségletek kezelése, azokra a beruházásokra vonatkozóan, amelyek túlmutatnak ezeken a követelményeken.

6/c - A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, népszerűsítésére és fejlesztése.

PT 2 - A fenntartható, határon átnyúló mobilitás javítása és a szűk keresztmetszetek felszámolása

29 746 250

7/b - A határon átnyúló hatással bíró olyan utak építése, fejlesztése / modernizációja, amelyek közvetlen kapcsolatot biztosítanak a másodlagos és harmadlagos csomópontok valamint a TEN-T törzshálózat vagy átfogó hálózat és a kapcsolódó infrastruktúra között

7/c - A környezetbarát és alacsony szénkibocsátású (ill. alacsony zajszintű) közlekedési rendszerek kialakítása és fejlesztése, a fenntartható regionális és lokális mobilitás támogatása érdekében.

 

PT 3 - A foglalkoztatás fejlesztése és a határokon átnyúló munkaerőpiac támogatása

46 810 155

8/b - Integrált fejlesztési stratégiák és cselekvési tervek kidolgozása, a belső potenciál és infrastrukturális szükségletek azonosítása a foglalkoztatottság növeléséhez, illetve a tervezett intézkedések közötti egység megteremtése érdekében

PT 4 - Az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelése

48 479 323

9/a - Egészségügyi és szociális infrastruktúrát célzó beruházások, melyek az egészségügyi szolgáltatások országos, regionális és helyi szintű fejlesztéséhez járulnak hozzá, csökkentik az egészségügyi ellátásban tapasztalható egyenlőtlenségeket, támogatják a társadalmi befogadást, a szociális, kulturális és szabadidős szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést.

 

PT 5 - A kockázat-megelőzés és katasztrófakezelés fejlesztése

8 115 835

5/b - Specifikus kockázatok kezelését célzó beruházások támogatása, amelyek növelik a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességet és fejlesztik a katasztrófakezelési rendszereket.

 

PT 6 - Az intézmények és állampolgárok határon átnyúló együttműködésének támogatása.

3 411 372

11/b - A regionális és helyi adminisztratív szervek kapacitásfejlesztése, hatékony közigazgatás biztosítása, jogi és közigazgatási együttműködés támogatása, valamint a polgárok és intézmények együttműködésének támogatása.

 

Az Interreg V-A Románia- Magyarország 2014-2020 Programban az eddigi gyakorlatnak megfelelően továbbra is az alábbi határ menti megyék minősülnek jogosult területnek:

Románia területéről:

 • Szatmár megye
 • Bihar megye
 • Arad megye
 • Temes megye

Magyarország területéről:

 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
 • Hajdú-Bihar megye
 • Békés megye
 • Csongrád megye

A program Irányító Hatósága a romániai Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium, magyar oldalon a Miniszterelnökség látja el a Nemzeti Hatóság feladatait. A Közös Titkárság a nagyváradi központú BRECO Irodában került felállításra, a közös munkát, a pályázók támogatását a magyar oldalon hamarosan felállítandó megyei információs pontok segítik. A programdokumentum végleges változata, valamint – többek között a pályázati felhívásokkal kapcsolatos - aktuális információk az Irányító Hatóság és a ROHU Program honlapjain érhetőek el.
 

Conflict of Interest 2017

Conflict of Interest 2018

Conflict of Interest 2019