Széchenyi

INTERREG V-A AUSZTRIA–MAGYARORSZÁG EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM

Hét év után újra visszatérünk a korábbi támogatási programok elnevezéséhez, így az új Együttműködési Program az osztrák-magyar határszakaszon hivatalosan az „Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program“ elnevezést viseli.

Az AT-HU 2014-2020 program az alábbi tematikus célkitűzéseket határozta meg:

1. prioritási tengely

A kkv-k versenyképességének fokozása (3. tematikus célkitűzés)

 • A kkv-k abban való segítése, hogy növekedni tudjanak a regionális, nemzeti és nemzetközi piacokon, és hogy az innovációs folyamatokban részt tudjanak venni (3d Befektetési prioritás)


2. prioritási tengely

A környezet megőrzése és védelme, valamint a forráshatékonyság támogatása (6. tematikus célkitűzés)

 • A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, elősegítése és fejlesztése (6c Befektetési prioritás)
 • A biológiai sokféleség és a talaj megóvása és helyreállítása és az ökoszisztéma-szolgáltatások elősegítése, többek között a Natura 2000 és a zöld infrastruktúrák révén (6d Befektetési prioritás)
 • A hulladékgazdálkodási ágazatban, a vízgazdálkodási ágazatban, a talaj tekintetében vagy a légszennyezettség csökkentése területén a környezetvédelem és az erőforrás-hatékonyság javítását szolgáló innovatív technológiák előmozdítása (6f Befektetési prioritás)


3. prioritási tengely

A fenntartható közlekedés támogatása és a szűk keresztmetszetek eltávolítása az alapvető fontosságú hálózati infrastruktúrákból (7. tematikus célkitűzés)

 • A regionális mobilitás fokozása a másodrangú és harmadrangú csomópontok TEN-T infrastruktúrához – többek között a multimodális csomópontokhoz – történő kapcsolásával (7b Befektetési prioritás)
 • Környezetbarát (többek között alacsony zajkibocsátású) és alacsony szén-dioxid kibocsátású közlekedési rendszerek, többek között belvízi és tengeri hajózási útvonalak, kikötők, multimodális összeköttetések és repülőtéri infrastruktúrák kifejlesztése és korszerűsítése, a fenntartható regionális és helyi mobilitás előmozdítása érdekében (7c Befektetési prioritás)

4. prioritási tengely

A hatóságok és az érintettek intézményi kapacitásának növelése és eredményes közigazgatás kialakítása (11. tematikus célkitűzés)

 • Jogi és adminisztratív területek, továbbá a polgárok és intézmények együttműködésének támogatása (11. Befektetési prioritás)


Pénzügyi keret

Az Együttműködési Program az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) forrásaiból kerül társfinanszírozásra. Az EU több mint 78 millió euró ERFA forrást bocsát rendelkezésre. A program összköltségvetése hozzávetőleg 95 millió euró. A fennmaradó pénzeszközöket a két tagállam, Ausztria és Magyarország bocsátja rendelkezésre.

A projekteket az Európai Unió legfeljebb az összköltség 85%-áig támogatja. A támogatás előfeltétele a pénzügyi szerepvállalás legalább 15% közpénz vagy pályázói önrész formájában.

A támogatásra jogosult terület Ausztriában Nordburgenland, Mittelburgenland és Südburgenland, továbbá Niederösterreich Süd, Wiener Umland/Südteil, Wien, Graz és Oststeiermark NUTS 3 régiókat, valamint Magyarországon – az együttesen a Nyugat-Dunántúli NUTS 2 régiót adó – Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéket (NUTS 3 régiókat) fedi le. A programterület nagyrészt megegyezik a 2007–2013-as programidőszakban jogosult térségekkel, kiegészülve Graz nagyvárosi területével.

Támogatható partnerek

Vezető partnerként vagy projektpartnerként az alábbi jogi személyek pályázhatnak:

 • nemzeti, regionális és helyi közintézmények
 • közintézményekkel azonos elbírálás alá eső intézmények
 • non-profit szervezetek,
 • egyéb intézmények, amelyek a projektszinten közérdekű tevékenységet folytatnak.


Ide tartoznak például az állami, tartományi illetve megyei szervek, önkormányzatok, egyetemek, a többségében közintézmények által finanszírozott és ellenőrzött létesítmények, a közhasznú non-profit szervezetek és egyesületek.

Jogi személyiséggel rendelkező privát intézmények és privát vállalkozások is betölthetik a vezető partneri vagy projekt partneri szerepet. Nem támogathatók: magánszemélyek és politikai pártok.

A partnerségnek legalább egy osztrák és egy magyar szervezet között kell létrejönnie, melynek során a partnerek egyikének vállalnia kell a vezető partner (Lead Partner) szerepét. A vezető partner szervezet koordinálja a projekt kidolgozását, majd benyújtja a hiánytalan pályázatot a Közös Titkárságnak. Felelős továbbá a közös projekt lebonyolításáért és a projektszintű menedzsmentért. Ez azt is jelenti, hogy az ERFA támogatási szerződés kizárólag a vezető partner és az Irányító Hatóság között jön létre, s a programmenedzsment és a projekt közötti kommunikáció is egyedül a vezető partneren keresztül zajlik.

Programirányítás

A program irányításában a 2007-2013-as időszakhoz képest nincs változás. Az Irányító Hatóság szerepét továbbra is az eisenstadti Regionalmanagement Burgenland GmbH tölti be, a Közös Titkárságét pedig a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. Sopronban.

Bővebben: http://interreg-athu.eu/hu/

Regionális koordináció

A regionális koordináció az Együttműködési Program egyik olyan egyedi intézményrendszeri eleme, amely a többi, Magyarország részvételével megvalósuló határon átnyúló együttműködési programban nem található meg. Minden, a jogosult programterületet alkotó régióban elérhetőek a regionális koordinátorok, akik hálózatot alkotnak. Az RK-hálózat a programirányítás és az ellenőrök feladatai program- és/vagy projektszintű végrehajtásának támogatásán keresztül hozzájárul a Program sikeres végrehajtásához. A magyar regionális koordinátorok a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. szervezeti keretei között működnek.

Elérhetőségek:

Erdős Krisztina – regionális koordinátor Zalaegerszegen
(+36 30 411 69 20, at-hu.rc@szpi.hu)

Bodonczi Miklós – regionális koordinátor Szombathelyen
(+36 20 253 50 63, at-hu.rc@szpi.hu)

Gönczi Richárd - regionális koordinátor
(+36 20 362 30 55, at-hu.rc@szpi.hu)