Széchenyi

A Széchenyi Programirodáról

A Miniszterelnökség alatt működő, 2011-ben alapított Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. az elmúlt években a nemzetközi és hazai területfejlesztés meghatározó szereplőjévé lépett elő. A társaság alapvetően az uniós programokból finanszírozott projektek és egyes határon átnyúló, nemzetközi együttműködési programok esetében lát el szakmai közreműködői feladatokat. 

Állami tanácsadó vállalatként több, mint 40 ügyfélszolgálati pontból és több, mint 100 tanácsadóból álló hálózatunkon keresztül nyújtjuk széles körű, ingyenes szolgáltatásainkat a pályázóknak, Kedvezményezetteknek. Ezek a szolgáltatások a pályázati tájékoztatástól és ötletadástól kezdődően, a projektek előkészítésében és  megvalósításában való közreműködésen át, egészen a projektzárásig és utógondozásáig, szinte minden területre kiterjednek. Közszolgáltatóként fogjuk a pályázók kezét, és végigkísérjük őket azon az úton, ami egy fejlesztéssel kapcsolatos ötlet megszületésétől annak sikeres megvalósításig tart. Összekötő kapocsként szolgálunk a fejlesztési források megfelelő helyét kereső EU és a Magyar Állam, illetve az ilyen támogatást kereső, hasznos ötletekkel, jó kezdeményezésekkel előálló kedvezményezettek között.

Közreműködésünkkel csaknem 2.600 projekt megvalósításához járultunk hozzá 2018-ban. Szakértőink az elmúlt évben csaknem 23.000 személyes találkozó során tájékoztatták, illetve segítették tanácsaikkal ügyfeleinket. A 2018-as esztendőt nézve a 465 milliárd forintot is megközelítette azoknak a fejlesztéseknek az összege, amelyek létrejöttében a Széchenyi Programiroda szerepet vállalt. Ehhez társul az a közel 260 milliárd forint támogatási összeg, amely az elakadt projektek sikeres megvalósításához nyújtott segítségnyújtásunkkal kerül lehívásra. Összességében tehát közel 730 milliárd forintnyi uniós támogatás magyar gazdaságba történő eljuttatásában működtünk közre 2018-ban. 

A Széchenyi Programiroda a támogatási lehetőségek iránt érdeklődőknek és a már nyertes pályázattal rendelkezőknek egyaránt tud segíteni. Cégünk a projektötlet kidolgozásától, a pályázat benyújtásában történő segítségnyújtáson, valamint a nyertes projekt hatékony és szabályszerű megvalósításán keresztül, egészen a projekt zárásáig, illetve fenntartási kötelezettségek betartásában is segítséget nyújt a Kedvezményezettek számára. Ügyfeleink között magánszemélyek, mikro-, kis- és közepes vállalkozások, önkormányzatok vagy civil szerveztek is vannak. Büszkék vagyunk arra, hogy közvetlen, napi szintű kapcsolatban vagyunk az emberekkel, akikhez mi megyünk, és nem várjuk meg, amíg ők keresnek fel minket. Az uniós pályázati lehetőségekkel  kapcsolatban 345 információs rendezvényt tartottunk 2018-ban, és ez idő alatt több, mint 34.000 ügyféllel léptünk kapcsolatba személyesen vagy saját fórumaink valamelyikén. A vidékfejlesztéssel kapcsolatos uniós pályázati ügyekben a szervezetileg 2017-től a Széchenyi Programirodához tartozó Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat kollégái is segítik információkkal, tanácsokkal a kedvezményezetteket. 

A Széchenyi Programiroda NKft. konzorciumvezetőként részt vett a GINOP-5.2.2-14 „Vállalkozz Magyarország! Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című projekt megvalósításában, az Észak-Alföld Régióban és a Közép-Dunántúl Régióban, illetve a jelenleg is megvalósítás alatt álló GINOP-5.1.9-17-2017-00009 Vállalkozz velünk! Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése a Közép-Dunántúli régióban elnevezésű projekt konzorciumvezetője. A projektek megvalósítása két konzorciumi partnerrel valósul meg: az Enterprise Hungary Nonprofit Kft-vel és az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Egyesülettel. Legfontosabb tevékenységeink a tájékoztatás, a jelentkezőkkel kapcsolatos adminisztratív tevékenységek (jelentkezők előszűrése, kompetencia mérése, személyes elbeszélgetés, regisztráció, szerződéskötés, képzési csoportba történő beosztás), a képzésben részt vett jelentkezők szakmai segítése (segítség üzleti terv beadásban, mentornapok szervezése, segítségnyújtás a vállalkozás megalapítása után).

Ezzel együtt a Széchenyi Programiroda az egy adott térséget felölelő, átfogó, hazai területfejlesztési programok végrehajtásában is kulcsszerepet tölt be. A Nyugat-Pannon régió, az Ormánság, Dél-Zala és Tokaj-Hegyalja gazdasági és társadalmi fellendítésére irányuló, hazai és uniós forrásokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és megvalósításuk koordinációjában is különböző feladatokat látunk el. Összesen mintegy 150 település életében vagyunk jelen ilyen módon.

Ezen túlmutatóan határon átívelő térségfejlesztési programok és nagy nemzetközi együttműködések végrehajtásában is szerepet vállaltunk. 2017 őszétől kezdődően, a Külügyminisztériummal együttműködésben, a Széchenyi Programiroda részt vett a hazai forrású, a felvidéki mezőgazdasági, valamint mikro-, kis- és közepes vállalkozások fejlődését célzó Felvidéki Gazdaságfejlesztési Program megvalósításában. A Programiroda közreműködésének célja a határon túli magyarok által is lakott területek támogatása a Kormány döntésének megfelelően. A Programiroda arra törekedett, hogy a felvidéki magyarok – a nemzeti identitásuk megtartása, megerősítése mellett – gazdasági értelemben is gyarapodhassanak szülőföldjükön. Végrehajtó szervként minden segítséget megadtunk a felvidéki magyar közösségek korábbinál nagyobb mértékben és érdemi módon történő, anyaországi segítéséhez. A program 2018. szeptember 30-i nappal sikeresen lezárult.

Végül pedig, közel egy tucat olyan nagyobb, nemzetközi együttműködésben is szerepet vállalunk, mint egyes INTERREG, ENI és más transznacionális programok, illetve az EGT-Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, valamint a Svájci-Magyar Együttműködés lebonyolításában is eredményesen közreműködtünk.

A Széchenyi Programiroda ennek megfelelően nem csak kiterjedt hazai, hanem szerteágazó, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezik területfejlesztési kérdésekben. Közcélú intézményként ezeket az itthoni és külföldi tapasztalatokat a fejlesztéspolitikai célok megvalósítása, a gazdaságpolitikai törekvések elérése, végső soron pedig Magyarország fejlődése érdekében hasznosítjuk a Kormány elképzeléseivel összhangban.